Γραμμή Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306

Εικονικές Αίθουσες Καθηγητών & Χρονική Διάρκεια Μαθημάτων:

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το νέο Ωράριο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων:

Ωράριο Προγράμματος εξΑΕ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εικονικές Αίθουσες Καθηγητών

 

Αρχεία & πληροφορίες σχετικά με την Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση: