Θερινή λειτουργία Μουσικού Σχολείου

Κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού, το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό κάθε Πέμπτη από 9 – 13:00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2020-2021 κατεβάστε το παρακάτω αρχείο: >> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ <<