ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023-2024

Αειφορία στο Σχολικό Περιβάλλον: Υπολογισμός Αποτυπώματος Άνθρακα
Μαρία Τσαουσίδου ΠΕ03
Μαρία Μαστροθεοδώρου ΤΕ16
Αντώνης Βουλγαρέλης ΠΕ86

Μνημεία της Φύσης και της Πίστης
Νεκταρία Παπαδοπούλου ΠΕ02
Αναστασία Πανηγυράκη ΠΕ02
Δήμος Παπατζαλάκης ΠΕ79.01

Εν-κλιματιζόμαστε, αλλάζοντας τις εγκλιματικές μας συνήθειες.
Μάντζιος Χρήστος ΠΕ0402
Μαυρακάκη Χρυσύλα ΠΕ07
Μανιτάκη Θεοδώρα ΠΕ7901

Σχολική Διαμεσολάβηση στην Α΄ Γυμνασίου
Αναστασία Πανηγυράκη ΠΕ02
Γερασιμούλα Ρούγκα ΠΕ09
Μαρία Μαστροθεοδώρου ΤΕ16

Σχολική Διαμεσολάβηση στη Β΄ Γυμνασίου
Άννα Παχιαδάκη ΠΕ11
Κρυσταλλένια Βενιανάκη ΠΕ91
Βασιλική Σπιταδάκη ΠΕ06

Σχολική Διαμεσολάβηση στη Γ΄ Γυμνασίου
Ελένη Τζόβα ΠΕ02
Χριστίνα Πασχάλη ΤΕ16

Το ταξίδι των μουσικών οργάνων
Aρβανίτη Αγγελική ΠΕ79.01
Βενιανάκη Κρυσταλλένια ΠΕ91.01
Λουλουδάκης Δημήτριος ΠΕ04.01

Επαγγελματικές προοπτικές μουσικών σπουδών
Ρούγκα Γερασιμούλα ΠΕ80
Σταυρουλάκη Αναστασία ΠΕ79.01
Μιμίδης Δημήτριος ΠΕ79.01

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019

1) Οχυρώσεις και οχυρωματικοί οικισμοί στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο στη Νότια Ελλάδα

Υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Νεκταρία

2) Ανακύκλωση – Τίποτα δεν παέι χαμένο

Υπέυθυνη: Παχιαδάκη Άννα

3) Τα μουσικά Μαθητο-λόγια σε νέες περιπέτειες

Υπεύθυνη: Εμμανουέλα Παπαϊωάννου

4) Στολίζουμε το περιβάλλον μας με ανακυκλωμένα αντικείμενα

Υπεύθυνη: Χαλκιαδάκη Κυριακή

5) Πρόγραμμα Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)

Υπεύθυνη: Ρούγκα Γερασιμούλα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2017-2018

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1)Προσεγγίσεις του ιδεώδους της ομορφιάς διαχρονικά 

Τέχνες φιλοσοφία

Σε συνεργασία με το δεύτερο γυμνάσιο Ρεθύμνου

Υπεύθυνη :Χρυσούλα Μαυρακάκη ΠΕ07

Ερωφίλη Βουρεξάκη ΤΕ16

Θεοδώρα Μανιτάκη ΤΕ16

 

2)Εφημερίδα “Μουσικά Μαθητολόγια”

Μαθητικός τύπος

Υπέυθυνη: Εμμανουέλα Παπαϊωάννου ΠΕ03

Νεκταρία Παπαδοπούλου ΠΕ02

Ελένη Καττή ΠΕ20

3)Μουσικό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Μουσική /Εικαστικά

Υπεύθυνη : Άννα-Μαρία Γεωργούση ΠΕ02

Εμμανουέλα Παπαϊωάννου ΠΕ03

Άννα Παχιαδάκη ΠΕ11

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2016-2017

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μουσική γέφυρα: Θεσσαλία – Κρήτη (Μουσικό εργαστήριο)
Υπέυθυνος: Χαιρέτης Στέφανος ΠΕ16.02

 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α) Το νερό… νεράκι (διαχείριση φυσικών πόρων – υδάτινοι πόροι).
Υπέυθυνη: Μαίρη Αλεξανδρίδου ΠΕ05

Β) Τραγουδώντας για το νερό (ποιότητα ζωής)
Υπεύθυνη: Ευα Κουτσογιαννάκη ΠΕ16.02

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρούνται ένα εναλλακτικό είδος διδασκαλίας και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώσουν αποδοτικότερα τη διδακτέα ύλη μέσα από πρωτότυπες μορφές διδασκαλίας που προϋποθέτουν τη δραστηριοποίηση και την ενεργητική συμμετοχή τους.

Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι καινοτόμες δράσεις που προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης .Συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και φιλοσοφία και προάγουν το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης (Ν.1566 ) που κινείται στο σχήμα:

Γνώσεις- Δεξιότητες- Στάσεις- Αξίες- Συμπεριφορές

Είναι προγράμματα που δεν υπαγορεύονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που αγωνίζονται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα»


Στόχοι των καινοτόμων προαιρετικών προγραμμάτων

Βασικός στόχος, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία, είναι η «αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής». Στους στόχους που αφορούν άμεσα τους μαθητές μπορούμε να προσθέσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή τους με την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης.

Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου

Section

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Αποτελεί την πρώτη προσέγγιση της για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματικά και ψυχική υγεία των νεαρών ατόμων και συντελούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και στον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει στόχο να συμβάλλει πραγματικά το σχολείο μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση στην αλλαγή στάσης και συμπεριφορές των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διδάσκονται στην τάξη υποστηρίζονται και ενισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογικό περιβάλλον του ίδιου του σχολείου, ώστε το σχολείο να συμβάλλει πραγματικά στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών/τριών.

Η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτή, τους γονείς και την κοινωνία.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι διαφορετικός και να επιζητείται η δημιουργία μιας διαφορετικής σχέσης με τον μαθητή, διότι τα προγράμματα αυτά στηρίζονται σε νέες μεθόδους διδακτικής προσέγγισης που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μαθητή και ενισχύουν την ανάπτυξη κάποιων ικανοτήτων, όπως η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιολόγησης των συνεπειών και λήψη αποφάσεων.

Η θεματολογία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι:

 • Εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά – αλκοόλ – τσιγάρο)
 • Διατροφή και διατροφικές συνήθειες – Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα
 • Διαφυλικές σχέσεις – Σεξουαλική Αγωγή
 • Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • AIDS – Ηπατίτιδα Β
 • Διαπροσωπικές σχέσεις – Ψυχική Υγεία (Ρατσισμός – Βία – Αντιμετώπιση πένθους – Ξενοφοβία)
 • Κυκλοφοριακή Αγωγή – Ατυχήματα
 • Αντιμετώπιση άγχους (σχολικού – εργασιακού)
 • Στοματική Υγιεινή
 • Καρκίνος – Κάπνισμα – Διατροφή
 • Έκθεση σε τοξικές ουσίες και στην υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία
 • Καταστάσεις διαμονής και εργασίας
 • Περιβάλλον και Υγεία
 • Εθελοντισμός (Εθελοντική Αιμοδοσία – Εθελοντική προσφορά ιστών και οργάνων – Πρώτες βοήθειες – Εθελοντική εργασία – Εθελοντής σχολικός τροχονόμος)
 • Μεσογειακή Αναιμία
 • Καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Κατανάλωση και υγεία
 • Ισότητα των δύο φύλων
 • Κοινωνικός αποκλεισμός – Ίσες ευκαιρίες
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων όπως σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών, ναυαγίων κ.α.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τις τρομοκρατικές ενέργειες, του άγχους, του φόβου κλπ.
 • Φυσική Άσκηση και πολλά άλλα θέματα που αφορούν το σωστό υγιεινό τρόπο διαβίωσης
 • Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων
 • Αγωγής του Καταναλωτή
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρόγραμμα Σταδιοδρομίας

Τα προγράμματα διευκολύνουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενεργούς εμπλοκής και συνεργασίας μεταξύ: μαθητών, διαφορετικών σχολείων, εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, πολλών φορέων, την σύμπραξη σχολείων, την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων, με απώτερο σκοπό το ενιαίο του ρόλου της εκπαίδευσης, στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών.

Επίσης η συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες διευρύνει τους ορίζοντες δράσης και προσφέρει δυνατότητες βελτίωσης των τελικών προϊόντων αυτών των προγραμμάτων.

Σας αναφέρουμε περιληπτικά τους σκοπούς και  τις δραστηριότητες των προγραμμάτων και αυτών.

ΣΚΟΠΟΙ:

 • Η στήριξη των μαθητών, στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν θέματα που σχετίζονται με την σταδιοδρομία τους(την εκπαιδευτική, επαγγελματική, κοινωνική κ.α.) και να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα τους ικανοποιούν και θα είναι κάθε φορά ανάλογες με τα προσωπικά τους κριτήρια, προτεραιότητες και ιεραρχήσεις.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ που χρησιμοποιούνται:

 • Αυτές που επιτρέπουν την ευαισθητοποίηση, την ενεργή συμμετοχή, την κριτική προσέγγιση, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη συνεργασία και γενικότερα την ανάπτυξη δεξιοτήτων που χαρακτηρίζονται ως κλειδιά για την υγιή και ικανοποιητική προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική επιβίωση του ατόμου στις μέρες μας.

Αυτά τα προγράμματα είναι προαιρετικά και έχουν εθελοντικό χαρακτήρα.

Section

Εκπαιδευτικές ανταλλαγες

Οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και οι αδελφοποιήσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως αλληλογραφία, επικοινωνία μέσω Internet, ανταλλαγή εργασιών, βιβλίων, έργων ζωγραφικής, διαφανειών, που καταλήγουν συνήθως στην ανταλλαγή επισκέψεων. Στόχος τους είναι η καλλιέργεια της γνωριμίας και αλληλοκατανόησης των λαών, η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, η πραγματοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, η επαφή με ξένους πολιτισμούς και με ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, η εξάσκηση ξένων γλωσσών, καθώς και η προώθηση της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.  Αναφορικά με τα εκπαιδευτικά ταξίδια μαθητών στο εξωτερικό, αυτά γίνονται στα πλαίσια της αμοιβαιότητας και διαρκούν μέχρι δέκα ( 10 ) ημέρες.

Section

Στα πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σχολείο μας εκπονεί πρόγραμμα με θέμα : «Αναβιώνοντας τα ελληνικά ήθη και έθιμα της Αποκριάς». Στόχος του προγράμματος είναι η περιήγηση των μαθητών του σχολείου μας στις παραδόσεις της αποκριάς σε ολόκληρη την Ελλάδα, προκειμένου να μάθουν τα «παιχνιδιάρικα» έθιμα του λαού μας, τα τραγούδια και τους χορούς που χορεύονταν αυτή τη χρονική περίοδο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές από τη Β’ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Παχιαδάκη Άννας, Πίτερη Ηλία και Τσοβίλη Θεοδώρου.

Ερευνητικές Εργασίες

2012 – 2013

A’ Λυκείου

Ο φασισμός γραμμένος στην Ιστορία

Β’ Λυκείου

Text on the button

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Περιβαλλοντικά

Βασικές αρχές

 • Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
 • Προσανατολισμός στη μελέτη πρόληψης ή επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων ή προβλημάτων
 • Διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση του θέματος/προβλήματος
 • Άμεση δράση σε τοπικό επίπεδο με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών ατόμων, ομάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον
 • Ίσες ευκαιρίες για την οικοδόμηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προστασία του Περιβάλλοντος
 • Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/ριών με συζήτηση-αντιπαράθεση απόψεων, έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία και δράση
 • Εστίαση της προσοχής στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος

Στόχοι
Γνωστικοί (οικοδόμηση εννοιών, κατανόηση σχέσεων/ αλληλεπιδράσεων / συνεπειών ανθρώπου -περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών προβλημάτων, μέτρων προστασίας κτλ.)
Επιστημονικοί (εξοικείωση με την επιστημονική μεθοδολογία/έρευνα, κριτική και δημιουργική προσέγγιση θεμάτων, ανάπτυξη επιστημονικής νοοτροπίας κτλ.)
Συμμετοχικοί (εργασία σε ομάδες, ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις, στον τρόπο ζωής, στη δημιουργική δράση κτλ.)
Κοινωνικοί (σύνδεση της σχολικής με την καθημερινή ζωή, καλλιέργεια υπευθυνότητας, ικανότητα λήψης αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης κτλ.)
Αισθητικοί (δημιουργία στενής σχέσης με τη φύση με τη μεσολάβηση όλων των αισθήσεων κτλ.)
Αυτομορφωτικοί (χρήση βιβλιοθήκης, τύπου, νέων τεχνολογιών, internet κτλ.)

Πολιτιστικές δραστηριότητες

Πρόγραμμα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Ως Πολιτιστικό Πρόγραμμα ορίζεται κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού. Μέσα από τη διαδικασία του Πολιτιστικού Προγράμματος οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της δημιουργίας και αποκτούν συνείδηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αξιολογούν τα πολιτιστικά επιτεύγματα ως προϊόν της ανθρώπινης συλλογικής προσπάθειας και κατανοούν καλύτερα τη σημασία της συνεργασίας. Η γνώση του παρελθόντος γίνεται κινητήρια δύναμη για νέα δημιουργία, ώστε να αποτελέσουν οι ίδιοι οι μαθητές μέρος του πολιτισμικού γίγνεσθαι και να γίνουν δρώντα άτομα.

Ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα δεν είναι μόνο μία απλή και άπαξ γενόμενη εκδήλωση ή επίσκεψη. Έχει το χαρακτήρα της εξέλιξης, της συνέχειας και της διάρκειας. Κάθε Πολιτιστικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και διαρκεί τουλάχιστον ένα πεντάμηνο.

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται με Επιστημονικά και Ερευνητικά Ιδρύματα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΠΘ ή το Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσεία, Κυβερνητικούς Φορείς (όπως Υπουργεία, Γραμματείες, Νομαρχίες, ΟΤΑ), Επιστημονικές Ενώσεις Εκπαιδευτικών, Επιμελητήρια, ΔΗΠΕΘΕ.

Στόχοι των πολιτιστικων προγραμμάτων

 • Βασικός στόχος ,σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία , είναι η «αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής». Στους στόχους που αφορούν άμεσα τους μαθητές μπορούμε να προσθέσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή τους με την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης.
 • Ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν τη διδακτική διαδικασία με την εισαγωγή νέων στρατηγικών, μεθόδων, υλικών.
 • Προωθούν ένα σχολείο- δίκτυο ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, γονέων, τοπικής κοινωνίας, φορέων και άλλων σχολείων της χώρας ή και άλλων χωρών (π.χ. Comenius).
 • Περιορίζουν την ομοιογένεια και το συγκεντρωτικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης και διευρύνουν την αυτονομία και την αποκέντρωση της σχολικής μονάδας

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τα καθιερώνει, ως πολιτιστικό πρόγραμμα ορίζεται κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού όπως:

 • σύνθεση πληθυσμού
 • κοινωνική και οικονομική οργάνωση
 • πεποιθήσεις, αντιλήψεις, ιδέες ( κοινωνία, ιδεολογία,
 • θρησκεία κ.λ.π. )
 • κοινωνική συμβίωση – επικοινωνία
 • γλώσσα
 • ήθη, έθιμα, τελετουργίες
 • επαγγέλματα, υπηρεσίες
 • οικογένεια
 • σχολείο
 • γειτονιά
 • ξενοφοβία – ρατσισμός
 • σχέσεις των δύο φύλων
 • αστυφιλία
 • βία
 • ανεργία
 • τεχνολογικά επιτεύγματα
 • αρχιτεκτονήματα
 • καλλιτεχνικά δημιουργήματα
 • αντικείμενα καθημερινής χρήσης