ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Παρακαλώ κατεβάστε το παρακάτω αρχειο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2023-2024 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024 ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΓΙΑ_ΕΚ_ΜΟΥΣΙΚΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2024

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024 2024_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ