Στο σχολείο μας για το έτος 2018 – 2019 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Μουσικά Σύνολα:

  • Σύνολο κιθάρας
  • Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  •  Σύνολο Πνευστών Οργάνων
  • Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Χορού