Στο σχολείο μας για το έτος 2017 – 2018 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Μουσικά Σύνολα:

  • Σύνολο κιθάρας
  • Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  • Οργανικό Σύνολο
  • Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
  • Body Percussion