Οι καθηγητές – υπεύθυνοι των μαθητικών τμημάτων του σχολείου μας  για το σχ.έτος 2017-2018

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΤΜΗΜΑ

Α1΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α2΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΤΣΟΥΡΔΟΥ ΑΝΤ.

ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΠΡ.

ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΝ.

ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΧΡ.

ΣΠΙΤΑΔΑΚΗ Β.

ΚΑΜΑΡΑ Μ.

ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ Γ.