Εικονικές Αίθουσες Εκπαιδευτικών & Χρονική Διάρκεια Μαθημάτων

Εικονικές Αίθουσες Εκπαιδευτικών & Χρονική Διάρκεια Μαθημάτων

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα Links για να μεταβείτε στις Εικονικές Αίθουσες Webex των Εκπαιδευτικών του σχολείου μας και τη Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων:

Αίθουσες Webex Εκπαιδευτικών

Ωράριο Προγράμματος εξΑΕ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ