Επαναλειτουργία Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Επαναλειτουργία Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), η θέση του υπευθύνου έχει καλυφθεί από τον κ. Περικλή Μουρίκη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

  • Οι μαθητές Λυκείου έχουν τη δυνατότητα για συνεδρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
  • Οι  εκπαιδευτικοί για υποστήριξη σε δράσεις Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω:

Οι συνεδρίες γίνονται κατόπιν ραντεβού που μπορεί να κλειστεί με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, στη ΔΔΕ Ρεθύμνου Καλ. Παρρέν-Σιγανού 4

Παρακαλούνται οι  Διευθύνσεις των σχολείων να φροντίσουν για την ενημέρωση μαθητών και καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα του ΣΕΠ στη συνάντηση.

Περικλής Μουρίκης
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Καλλ. Παρρέν – Σιγανού 4
Ρέθυμνο 74132
τηλ: 2831053722
[email protected]
https://syepreth.blogspot.com/