Ημερίδα Εκπαιδευτικών Μουσικής την Πέμπτη 28-1-2016

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμόν 934 27/1/2016 απόφαση της ΠΔΕ Κρήτης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Μουσικής ΠΕ16 Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι), οι οποίοι δεν έχουν παρακολούθησαν επιμόρφωση με θέμα «το Σχέδιο Μαθήματος κατά τη διδακτική διαδικασία και πράξη της Μουσικής», να παρεβρεθούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, από 08.30 έως 14.30 στις εγκαταστάσεις του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, όπου και θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση.

Η θεματολογία εντάσσεται στο πλαίσιο του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ της Αισθητικής Αγωγής- Μουσικής και ιδιαίτερα στο Πρόγραμμα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων.

Από την ημερίδα, η οποία θα εμπεριέχει θεωρητική γνώση-κατάρτιση και βιωματικό χαρακτήρα, αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν τη διαδικασία δόμησης του σχεδίου μαθήματος μέσα από εναλλακτικές μορφές χρήσης των εκπαιδευτικών μοντέλων, όπως αυτά περιγράφονται στα αναλυτικά προγράμματα αλλά και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των μοντέλων στην καθημερινή πραγματικότητα της τάξης, και του σχολικού προγράμματος.

Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.