Θερινή λειτουργία Μουσικού Σχολείου

Θερινή λειτουργία Μουσικού Σχολείου

Κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού, το σχολείο θα παραμένει ανοιχτό κάθε Πέμπτη από 9 – 13:00