Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2021

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το ΦΕΚ για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για το έτος 2021 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (Β΄ 3046).

ΦΕΚ Καθορισμός εξεταστέας ύλης 2021