Κενές θέσεις μαθητών στις τάξεις του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου

Για το σχολικό έτος 2016 – 2017 προέξυψαν οι παρακάτω κενές θέσεις μαθητών για τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν μέσα από τη διαδικασία εξετάσεων που θα διεξαχθούν στην αρχή του νέου σχολικού έτους. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς παρακαλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο μας.

Τάξεις

Β΄ γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου

Αριθμός κενών θέσεων

1

4

 καμία