Μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2

Σας γνωστοποιούμε Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα»

corona-virus95

corona-virus98