15 ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2022 -2023

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΡΕΤΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

 

ΜΕΛΗ

 1. ΜΙΣΙΡΙΩΤΗ ΗΡΩ
 2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΧΑΡΑ
 3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
 4. ΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 5. ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
 6. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 7. ΤΟΥΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΑΛΑΓΑΣΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 10. ΤΟΡΡΑ ΕΡΙΟΝ
 11. ΚΟΣΣΕ ΑΓΑΠΗ
 12. ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΗ