Μαραθώνιος περπατήματος/τρεξίματος Γυμνασίων του Δήμου Ρεθύμνου

Μαραθώνιος περπατήματος/τρεξίματος Γυμνασίων του Δήμου Ρεθύμνου

Μαραθώνιος για τα Γυμνάσια του Δήμου Ρεθύμνου την Κυριακή 3/1/2021 με ονομασία «Περπατώ/τρέχω – μαζεύω χιλιόμετρα για καλό σκοπό». Σκοπός της δράσης αυτής είναι η κινητοποίηση των μαθητών να βγουν έξω να περπατήσουν ή να τρέξουν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες του εγκλεισμού τους, λόγω τον περιοριστικών μέτρων του COVID 19.Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα παιδιά και οι έφηβοι χρειάζεται να συμμετέχουν για τουλάχιστον 60 λεπτά σε Μέτρια προς Έντονη Φυσική Δραστηριότητα (τρέξιμο σε αργό ρυθμό) καθημερινά ή 420 λεπτά την εβδομάδα. Επίσης, η δράση έχει και ένα φιλανθρωπικό σκοπό γιατί κάθε χιλιόμετρο που διανύουν οι μαθητές μαζεύονται χρήματα τα οποία θα δοθούν σε ένα κοινωφελές ίδρυμα, από τον Δήμο Ρεθύμνου.
Ημέρα διεξαγωγής του αγώνα:
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 3/1/2021 από τις 9:00 μέχρι τις 14:00.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές που φοιτούν στα Γυμνάσια του Δήμου Ρεθύμνου.
Τρόπος συμμετοχής:
• Οι μαθητές σχηματίζουν μεικτές ομάδες των 5 ατόμων στις οποίες πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 κορίτσια.
• Κάθε ομάδα δηλώνει την συμμετοχή της στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους μαζί με το όνομα της ομάδα τους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/12/2020.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο έγκυρο ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)που τους επιτρέπει να πάρει μέρος σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των ΑΔΥΜ είναι ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του σχολείου που ανήκει ο μαθητής.
• Όλοι οι μαθητές της ομάδας πρέπει να προέρχονται από το ίδιο σχολείο ασχέτως τμήματος και τάξης.
Τρόπος διεξαγωγής:
• Οι μαθητές θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους μια εφαρμογή που συνδέεται με GPS και καταγράφει τα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει. Για λόγους αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας των μετρήσεων, θα προταθεί μία κοινή εφαρμογή (η οποία θα ανακοινωθεί σε νεότερο έγγραφο).
• Οι μαθητές μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν σε οποιοδήποτε μέρος θέλουν είτε μόνοι τους είτε σε πολύ μικρές ομάδες (μέχρι 3 άτομα) κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και όλα τα μέτρα προστασίας που ισχύουν (μάσκα – SMSκ.λπ.)
• Στο τέλος της δραστηριότητας τους, η κάθε ομάδα στέλνει στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου τους τα αποτελέσματα που έχουν καταγράψει οι εφαρμογές των κινητών τους
• Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα διαβιβάσουν τα αποτελέσματα των ομάδων στους Υπεύθυνους Φ.Α.ΣΧ.Α, οι οποίοι θα ανακηρύξουν τις 3 πρώτες νικήτριες ομάδες(email αποστολής: [email protected] ) Τα αρχεία των αποτελεσμάτων τηρούνται από τους ΚΦΑ των σχολικών μονάδων για τυχόν επιβεβαίωση.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Για δύο εβδομάδες πριν τον αγώνα:
• οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται ειδική πλατφόρμα η οποία θα τους δίνει οδηγίες για τον αγώνα, προγράμματα περπατήματος ή τρεξίματος, εξοπλισμού, διατροφής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. (θα ανακοινωθεί στο επόμενο έγγραφο).
• συστήνεται οι μαθητές να ακολουθήσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα περπατήματος ή τρεξίματος ανάλογα το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης

Βραβεύσεις:
Οι τρεις πρώτες ομάδες που θα διανύσουν τα περισσότερα χιλιόμετρα (προστίθενται τα χιλιόμετρα που κάνουν και οι 5 μαθητές της ομάδας) θα πάρουν κύπελλο, μετάλλιο και δίπλωμα που θα τους απονεμηθεί σε ειδική τελετή.Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν δίπλωμα συμμετοχής και όλα τα σχολεία αναμνηστική πλακέτα.
Φιλανθρωπικός σκοπός:
Για κάθε χιλιόμετρο που θα διανύουν οι μαθητές θα μαζεύονται χρήματα τα οποία θα δοθούν σε ένα κοινωφελές ίδρυμα από τον Δήμο Ρεθύμνου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Γραφείο Φυσικής Αγωγής: 2831028696
Καραμπίνας Δημήτριος: 6974949399
Email αποστολής αποτελεσμάτων: [email protected]