ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ για το τρέχον σχολικό έτος.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ Μ.Σ.Ρ.

Για τη μεταφορά των μαθητών μας από το Μουσικό Σχολείο στους τόπους κατοικίας τους, έχουν διαμορφωθεί τα παρακάτω δρομολόγια

ΜΣΡ Δρομολόγια – μεταφορές μαθητών