ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ για το τρέχον σχολικό έτος.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ Μ.Σ.Ρ.

Για τη μεταφορά των μαθητών μας από το Μουσικό Σχολείο στους τόπους κατοικίας τους, έχουν διαμορφωθεί τα παρακάτω δρομολόγια:

ΜΣΡ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2020 2021 t