ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2023-24

  • Σύνολα κιθάρας, βιολιού, φλάουτου
  •  Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  • Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Πνευστών Οργάνων
  • Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Χορού
  • Σύνολο Κίνησης & Ρυθμού