Στο σχολείο μας για το έτος 2020 – 2021 θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Μουσικά Σύνολα:

  • Σύνολα κιθάρας, βιολιού, φλάουτου
  • Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  • Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Πνευστών Οργάνων
  • Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Χορού
  • Σύνολο Κίνησης & Ρυθμού