ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2022-23

  • Σύνολα κιθάρας, βιολιού, φλάουτου
  •  Μουσικής Δωματίου
  •  Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής
  • Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Πνευστών Οργάνων
  • Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής
  • Σύνολο Χορού
  • Σύνολο Κίνησης & Ρυθμού