Νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η πορεία προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ξεκινά:

Α΄ λυκείου με μαθήματα γενικής παιδείας (29 ώρες) και μαθήματα μουσικής παιδείας (13 ώρες).

Παρόλο που στην τάξη αυτή ο μαθητής δεν καλείται να επιλέξει ακόμα κάποια συγκεκριμένα μαθήματα, οφείλει να καταρτιστεί γενικότερα, κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα, προκειμένου στο τέλος της τάξης να ετοιμαστεί για…

την Β’  λυκείου  με μαθήματα γενικής παιδείας (26 ώρες), μαθήματα ομάδων προσανατολισμού (5 ώρες) και μαθήματα μουσικής παιδείας (11 ώρες).

Ο μαθητής καλείται να επιλέξει  είτε Αρχαία Ελληνικά και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, είτε Μαθηματικά και Φυσική για τις Θετικές Σπουδές, έτσι ώστε στην…

Γ΄λυκείου με το νέο σύστημα εισαγωγής να επιλέξει μία από τις παρακάτω ομάδες προσανατολισμού:

epistimonika pedia

 

 

 

από κάθε ομάδα προσανατολισμού για κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν διαφορετικά μαθήματα αυξημένης βαρύτητας  (πηγή ΚΕΣΥΠ ΔΔΕ Ρεθύμνου).

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού ο μαθητής έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα  επιστημονικά πεδία με συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Έτσι διδάσκεται μαθήματα γενικής παιδείας (15 ώρες),  μαθήματα ομάδων προσανατολισμού (15 ώρες) και μαθήματα μουσικής παιδείας (? ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Πληροφοριακό υλικό του ΚΕΣΥΠ της ΔΔΕ Ρεθύμνου. Υλικό
  • Οδηγός εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του κ. Καραγιάννη Ιωάννη, σχολ. συμβ. Μαθηματικών. Οδηγός
  • Φ.Ε.Κ. με τις σχολές ανά επιστημονικό πεδίο καθώς και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές τους. ΦΕΚ
  • Να διευκρινίσουμε πως αναμένεται το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄τάξης των Μουσικών Σχολείων σε ό,τι αφορά τα μαθήματα επιλογής και τα μαθήματα μουσικής παιδείας.
  • Τέλος ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη που αφορά στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις όποιες επιλογές σας!