Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικό έτος 2021_2022

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σχολικό έτος 2021_2022

Παρακαλούμε κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

ΦΕΚ Β 4710_21_ΥΑ_126316_Δ2_6_10_21

Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22

140211_ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝ_Δ_2021_22