Οδηγίες για την προσέλευση γονέων & κηδεμόνων

Οδηγίες για την προσέλευση γονέων & κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στο σχολείο – για γονείς & κηδεμόνες – γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας – ραντεβού και σύμφωνα με τα τρέχοντα πρωτόκολλα προστασίας Cοvid-19.