Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

Κατά την πανελλήνια ημέρα αθλητισμού, οι μαθητές του σχολείου μας χωρίστηκαν σε δύο ισότιμες ομάδες, οι οποίες εναλλάξ παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το αθλητισμό και συμμετείχαν σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Παρακάτω ακολουθούν φωτογραφίες από τις δραστηριότητες αυτές.

sportsday sportsday1 sportsday2  sportsday3 (2)  sportsday3 (4) sportsday3 (5)  sportsday3 (7) sportsday3 (8) sportsday3 (9) sportsday3 (10) sportsday3 (11) sportsday3 (12) sportsday3 (13) sportsday3 (14) sportsday3 (15)  sportsday3 (17) sportsday3 (18) sportsday3 (19) sportsday3 (20) sportsday3 (21) sportsday3 (22) sportsday3 (23) sportsday3 (24) sportsday3 (25) sportsday3 (26) sportsday3 (27) sportsday3 (28) sportsday3 (29) sportsday3 (30) sportsday3 (31)  sportsday3 (33) sportsday3 (34) sportsday3 (35) sportsday3 (36) sportsday3 (37) sportsday3 (38) sportsday3 (39) sportsday3 (40)  sportsday3 (42) sportsday3 (43) sportsday3 (44) sportsday3 (45) sportsday3 (46) sportsday3 (47)