Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024

παρακαλούμε δείτε το παρακάτω αρχείο

 

ΦΛΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ