ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΜΗΣΗΣ & ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΘΥΜΗΣΗΣ & ΤΙΜΗΣ

Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Μικρασιατών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 100η επέτειο
της Μικρασιατικής Καταστροφής, προκηρύσσει αγώνες δρόμου, την Κυριακή 9 Οκτωβρίου
2022 όπως παρακάτω:
1) Αγώνα δρόμου 6.000 μέτρων Ανδρών-Γυναικών.
2) Αγώνα δρόμου 2.000 μέτρων μαθητών-τριών Γυμνασίων Λυκείων & ενηλίκων συνοδών.
3) Αγώνα δρόμου 1.000 μέτρων μαθητών-τριών Δημοτικών & ενηλίκων συνοδών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΟΜΟΥ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ)