Ευρωεκλογές (26 Μαΐου 2019) 

Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου και η συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (European Parliament School Ambassadors ProgramEPAS)

 

 

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019), το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», που διοργανώνεται από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, μέσω της καλύτερης γνώσης και κατανόησης της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών θεσμών. Παράλληλα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων όσον αφορά στα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών και τις δυνατότητες για ενεργότερη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο μας θα επιχειρήσει να οργανώσει, με τη βοήθεια των καθηγητών (Senior Ambassadors) και των μαθητών-συντονιστών των τριών τάξεων του Λυκείου (Junior Ambassadors), δραστηριότητες, που θα στοχεύουν στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών θεσμών και αξιών. Κάποιες από τις δραστηριότητες αυτές θα αναρτώνται στη σελίδα αυτή, η οποία ευελπιστούμε να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας.

 

Οι καθηγητές (Senior Ambassadors):

Γ. Ρούγκα, Σ. Ραφτάκης, Ε. Παπαιωάννου, Α.Μ. Γεωργούση

Οι μαθητές (Junior Ambassadors):

Α’ Λυκείου (Σ. Κατάκη, Δ. Φωτόπουλος),

Β’ Λυκείου (Ε. Σπυριδάκη, Ι. Τσιάπα),

Γ. Λυκείου (Γ. Ανδρεδάκης, Χ. Δεσποτοπούλου)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών χωρών, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο και κάθε χρόνο παρέχει στήριξη σε πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στον χώρο της διπλωματίας προωθώντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευημερία, τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου σε διεθνές επίπεδο.

Τι κάνει η ΕΕ για τους πολίτες της:

Από το 1957 που ιδρύθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει οφέλη στους πολίτες της καθώς εργάζεται συνεχώς για την ειρήνη και την ευημερία. Συμβάλλει στην προστασία των βασικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μας δικαιωμάτων.

  • Ειρήνη και ασφάλεια

Η Κεντρική και Δυτική Ευρώπη δεν είχαν γνωρίσει ποτέ τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πόλεμο. Η ΕΕ είναι το πιο επιτυχημένο εγχείρημα ειρήνης στην ανθρώπινη ιστορία και βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Οι Ευρωπαίοι συνδέονται στενά τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη και μέσω των δημοκρατικών αξιών που συμμεριζόμαστε όλοι.

  • Ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ προστατεύει όλες τις μειονότητες, καθώς και τις ευάλωτες και καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες. Η ΕΕ επιμένει στην ίση μεταχείριση όλων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, το επάγγελμα, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

  • Μαθήτριες της Α’ Λυκείου δημιουργούν αφίσα για τις ευρωεκλογές. Δείτε εδώ
  • Μαθητές της Β’ Λυκείου δημιουργούν πόστερ, στο οποίο δηλώνουν για ποιους λόγους ψηφίζουν αυτή τη φορά. Δείτε εδώ
  • Μαθητές δημιουργούν τη Γωνιά της Ευρώπης. Δείτε εδώ
  • Μαθητές της Α’ Λυκείου δηλώνουν «μουσικά» γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να ψηφίσουμε. Δείτε το βίντεο
  • Εκδήλωση με τη συμμετοχή του Europe Direct Crete (Ηράκλειο). Δείτε εδώ:  φώτο, βίντεο