Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια μοναδική οικονομική και πολιτική ένωση 28 ευρωπαϊκών χωρών, που όλες μαζί καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο και κάθε χρόνο παρέχει στήριξη σε πάνω από 120 εκατομμύρια ανθρώπους. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στον χώρο της διπλωματίας προωθώντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την ευημερία, τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου σε διεθνές επίπεδο.

Τι κάνει η ΕΕ για τους πολίτες της:

Από το 1957 που ιδρύθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει οφέλη στους πολίτες της καθώς εργάζεται συνεχώς για την ειρήνη και την ευημερία. Συμβάλλει στην προστασία των βασικών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών μας δικαιωμάτων.

Ειρήνη και ασφάλεια

Η Κεντρική και Δυτική Ευρώπη δεν είχαν γνωρίσει ποτέ τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πόλεμο. Η ΕΕ είναι το πιο επιτυχημένο εγχείρημα ειρήνης στην ανθρώπινη ιστορία και βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Οι Ευρωπαίοι συνδέονται στενά τόσο από οικονομική όσο και από πολιτιστική άποψη και μέσω των δημοκρατικών αξιών που συμμεριζόμαστε όλοι.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ προστατεύει όλες τις μειονότητες, καθώς και τις ευάλωτες και καταπιεσμένες κοινωνικές ομάδες. Η ΕΕ επιμένει στην ίση μεταχείριση όλων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, το επάγγελμα, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_el