Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Στην Α΄ Τάξη, οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου θα ενταχθούν στο τμήμα Α2, ενώ οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου, του Μουσικού Γυμνασίου και του Γυμνασίου Ατσιποπούλου στο τμήμα Α3.

Στη Β΄ Τάξη, οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου θα ενταχθούν στο τμήμα Β1, ενώ οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου, του Μουσικού Γυμνασίου και του Γυμνασίου Αρσιποπούλου στο τμήμα Β2.

Στη Γ΄ Τάξη έχουμε μόνο ένα τμήμα.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ: enisxytiki2019