Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη των μαθητών-τριών των τάξεων : Γ΄Γυμνασίου, Α΄ & Β΄ Λυκείου στο ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη των μαθητών-τριών των τάξεων : Γ΄Γυμνασίου, Α΄ & Β΄ Λυκείου στο ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
   
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
  Ρέθυμνο17-1-2017
Ταχ. Δ/νση:ΚΑΤΑΝΟΛΕΟΝΤΟΣ 10   Αρ.Πρωτ.:8
Ταχ. Κωδικός: 74100    
Πληροφορίες:κ. ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΣΠ.    
Τηλεφωνο:2831027553    
FAX :2831050216    
E-mail:[email protected]    

Ιστοσελίδα:www.msr.edu.gr

 

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επίσκεψη των μαθητών-τριών των τάξεων : Γ΄Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου στο ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ.

 

Η Διευθυντής του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση 4μερης εκδρομής στο ΚΠΕ ΕΔΕΣΣΑΣ.

 

Συγκεκριμένα:

 • Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από 25/03/2017 (απόγευμα) μέχρι 28/03/2017.
 • Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: μετάβαση στο αεροδρόμιο Χανίων από Ρέθυμνο (Σχολείο), με τουριστικό λεωφορείο, αεροπορική μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, μετάβαση στο ξενοδοχείο, οδική μετακίνηση : Θεσσαλονίκη Έδεσσα, Βέροια, Νάουσα και επιστροφή με τον ίδιο τρόπο.
 • Διαμονή σε Θεσσαλονίκη: 25/03/2017 σε δίκλινα ,τρίκλινα , τετράκλινα δωμάτια
 • Έδεσσα :26/03, 27/3 σε δίκλινα , τρίκλινα , τετράκλινα δωμάτια
 • Ξενάγηση σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Βέροια, Νάουσα.
 • Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας 27/03 και μετάβαση στη Νάουσα.
 • Παρακολούθηση προγράμματος στο ΚΠΕ Έδεσσας 28/03, επιστροφή στη Θεσσαλονίκη(αεροδρόμιο).

Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 35-38 μαθητές και  4

                   συνοδοί καθηγητές.

 

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 

 • Ρητή αναφορά στην κατηγορία του ξενοδοχείου, στο οποίο θα καταλύσουν οι εκδρομείς (σε περίπτωση διανυκτέρευσης).

 

 • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 • Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
 • Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λ.π.)

 

 • Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

 

 • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις των μέσων μεταφοράς των μαθητών και συνοδών.

 

Επί πλέον στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 25/01/2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

        Ο Δ/ντής

 

ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ16,01