Συνάντηση Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Δημαρχείο Ρεθύμνου