ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Πλατεία Μικρασιατών  21-6-2018      Ώρα  21:00