Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η          ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΔΡΕΣΔH – ΒΙΕΝΝΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΔΡΕΣΔH – ΒΙΕΝΝΗ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ      ⇒ PRAGUE-VIENNA