Το Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου στην Ξάνθη

Το Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου στην Ξάνθη

 

Δείτε  βίντεο των εκδηλώσεων ….