Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής.

Κλικάρετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων