Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας για το τρέχον σχολικό έτος

 

 Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή  8ωρο πρόγραμμα διδασκαλίας

ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

8:15 – 9:00

διάλλειμα

10΄

2η ώρα

9:10 – 9:55

3η   ώρα

9:55 – 10:40

διάλλειμα

10΄

4η   ώρα

10:50 – 11:35

διάλλειμα

5η ώρα

11:40 – 12:25

6η   ώρα

12:25 – 13:10

Γεύμα

20΄

7η ώρα

13:30 – 14:15

8η ώρα

14:15 – 15:00

 

 Δευτέρα και Πέμπτη  9ωρο πρόγραμμα διδασκαλίας

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ

1η ώρα

8:15 – 9:00

διάλλειμα

2η ώρα

9:05 – 9:50

3η   ώρα

9:50 – 10:30

διάλλειμα

10΄

4η   ώρα

10:40 – 11:15

5η ώρα

11:15 – 11:50

διάλλειμα

10΄

6η   ώρα

12:00 – 12:40

7η ώρα

12:40 – 13:20

Γεύμα

20΄

8η ώρα

13:40 – 14:20

9η ώρα

14:20 – 15:00