3ο ΜΟΥΣΙΚO ΠΡΩΙΝΟ ( 5ος ΚΥΚΛΟΣ 2018-19)

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12-5-2019  ΩΡΑ 11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ : ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ