3ο ΜΟΥΣΙΚO ΠΡΩΙΝΟ

3ο ΜΟΥΣΙΚO ΠΡΩΙΝΟ

( 4ος ΚΥΚΛΟΣ 2017-18)

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018  ΩΡΑ 11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ : ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ