5ο ΜΟΥΣΙΚO ΠΡΩΙΝΟ

5ο ΜΟΥΣΙΚO ΠΡΩΙΝΟ

( 4ος ΚΥΚΛΟΣ 2017-18)

 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 

  ΚΥΡΙΑΚΗ 13-5-2018  ΩΡΑ 11:00

ΑΙΘΟΥΣΑ : ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ