ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ για πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

Η προθεσμία υποβολής από τους μαθητές με mail προς το Λύκειο είναι 25-30 Νοεμβρίου.
Τα απαραίτητα υποδείγματα και οδηγίες βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:
Α-Δ ΓΕΛ 1 σελίδα για υποβολή
Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΕΛ για υποβολή
ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-1
ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021