Διεθνής Ημέρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης

Διεθνής Ημέρα Υπαίθριας Εκπαίδευσης

Την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, ακολουθώντας την πρόσκληση του ΚΕΠΕΑ Βάμου και μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Υπαίθριας Εκπαίδευσης για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και την προσέγγισή του, θα πραγματοποιηθεί δράση σχετική με την ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών πάνω σε θέματα που αφορούν στην κλιματική κρίση και τη μείωση των απορριμμάτων με τρόπο βιωματικό, έξω στη φύση.

Για το σκοπό αυτό τα τμήματα Β1 και Β2 Γυμνασίου καθώς και η θεωρητική κατεύθυνση της Γ΄ Λυκείου θα συμμετάσχουν εθελοντικά στον καθαρισμό της παραλίας του Ρεθύμνου από τα απορρίμματα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και άλλες υπαίθριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αρχηγός της δράσης ορίζεται η κα. Ρούγκα Γερασιμούλα και συνοδοί καθηγητές οι: Πανηγυράκη Αναστασία, Βενιανάκη Κρυσταλλένια, Μαστροθεοδώρου Μαρία, Αρβανίτη Αγγελική και Βουλγαρέλης Αντώνης. Η δράση θα υλοποιηθεί από τις 10:00 – 12:00.